PGNiG i ARP ogłaszają nabór na II edycję Warsztatu Innowacyjnych Pomysłów

PGNiG i ARP ogłaszają nabór na II edycję Warsztatu Innowacyjnych Pomysłów

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. we współpracy z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. oraz Izbą Gospodarczą Gazownictwa poszukują rozwiązań odpowiadających potrzebom technologicznym i biznesowym stojącym przed PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.

Celem organizowanego naboru jest wyłonienie podmiotów, których propozycje rozwiązań najlepiej odpowiadają na wyzwania technologiczne i biznesowe PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. i które są możliwe do demonstracji, pilotażu i/lub komercyjnego wdrożenia do działalności Spółki.

Nabór skierowany jest do Start-upów oraz przedstawicieli segmentu Małych i Średnich Przedsiębiorstw oferujących produkt lub usługę, na co najmniej 7 Poziomie Gotowości Technologicznej tj. takim, który umożliwia przeprowadzenie demonstracji oferowanego produktu lub usługi w warunkach operacyjnych PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. w celu rozważenia jej komercyjnego wdrożenia do działalności Spółki.

Termin: zgłaszania propozycji upływa 16.09.2016 r.

PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. poszukuje rozwiązań odpowiadających na wyzwania technologiczne i biznesowe spółki związane z poniższymi obszarami:

 1. Rozwój kompleksowej i konkurencyjnej oferty dla domu i dla biznesu w zakresie dostarczania usług sieciowych;

 2. Rozwój elektronicznych i automatycznych kanałów obsługi klienta;

 3. Systemy informatyczne;

 4. Efektywność Energetyczna jako produkt;

 5. Technologie wykorzystywane do pomiarów i rozliczeń pomiędzy spółkami obrót - przesył;

 6. Współpraca z partnerami strategicznymi (m. in. usługi dla klientów PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.);

 7. Nowe rozwiązania w obszarze technologii CNG i LNG.
  Szczegółowy opis wyzwań przedstawionych w Załączniku nr 1 do Regulaminu Naboru.

  Zgłaszanie propozycji rozwiązań odbywa się za pomocą Platformy Transferu Technologii Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Zgłoszenia należy dokonać pod adresem www.ptt.arp.pl/Warsztaty wraz z dołączoną prezentacją w formacie PDF
  (patrz: szablon prezentacji).

  PGNiG S.A., PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o., ARP S.A. oraz IGG dokonają przeglądu zgłoszonych rozwiązań na podstawie kryteriów zawartych w Regulaminie Naboru. Wybrane podmioty zostaną zaproszone na Warsztaty Innowacyjnych Pomysłów.

  Warsztat Innowacyjnych Pomysłów odbędzie się w Muzeum Gazownictwa w Warszawie w dniu 5 października 2016 r.

  Szczegółowych informacji udziela:

  w sprawach organizacyjnych

  Agnieszka Jakubiak tel.: 516 176 497, e-mail: Agnieszka.Jakubiak@arp.pl

  w sprawach merytorycznych
  Tomasz Kras tel.: 885 890 476, e-mail: Tomasz.Kras@pgnig.pl

PGNiG i ARP ogłaszają nabór na II edycję Warsztatu Innowacyjnych Pomysłów
ArticleToPDF