Aktualności PTT

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. - organizatorami seminarium dla przedsiębiorców

08/06/2015 - 12:38
Ośrodek Enterprise Europe Network przy Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. zaprasza na seminarium:

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój - kryteria wyboru projektów dla Platformy Transferu Technologii zostały przyjęte

08/06/2015 - 09:50
Komitet Monitorujący POIR zatwierdził kryteria, według których oceniony zostanie wniosek Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. o dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

PTT dla Brokerów Innowacji

05/06/2015 - 15:29
Przedstawiciele Platformy Transferu Technologii spotkali się z Brokerami Innowacji, aby omówić ofertę Platformy Transferu Technologii oraz perspektywę podjęcia dalszej współpracy za jej pośrednictwem.

Oficjalna inauguracja Platformy Transferu Technologii

28/05/2015 - 16:12
Agencja Rozwoju Przemysłu uruchomiła Platformę Transferu Technologii (PTT) - nowatorskie narzędzie komercjalizacji innowacji. PTT łączy potencjały wynalazców, instytutów naukowych i przedsiębiorców.

Polska Grupa Zbrojeniowa na Platformie Transferu Technologii

26/05/2015 - 11:42
Podczas konferencji Polskiej Grupy Zbrojeniowej w Radomiu, Jakub Moskal - Dyrektor Departamentu Projektów Własnych, zaprezentował ofertę Platformy Transferu Technologii.

Oferta Platformy Transferu Technologii zaprezentowana na konferencji Ministerstwa Gospodarki oraz Urzędu Patentowego „Patenty na konkurencyjnym rynku”

25/05/2015 - 15:33
Uruchamiana przez ARP S.A. Platforma Transferu Technologii stwarza szansę na wykorzystanie uśpionej w istniejących patentach wiedzy technicznej. To narzędzie, które pomoże ich twórcom znaleźć nabywców – powiedział Jakub Moskal, Dyrektor Departamentu Projektów Własnych Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. na konferencji „Patenty na konkurencyjnym rynku”.

Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. aktywnym uczestnikiem Platformy Transferu Technologii

13/05/2015 - 15:18
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. (PGZ) będą współpracować na rzecz rozwoju innowacyjnych projektów. Spółki podpisały 6 maja br. w Radomiu list intencyjny, na mocy którego PGZ stała się uczestnikiem Platformy Transferu Technologii.

Regionalne Instytucje Finansujące zaproszone do współpracy na rzecz promowania Platformy Transferu Technologii oraz pozostałych instrumentów ARP w obszarze innowacyjności

13/05/2015 - 15:16
W dniu 28 kwietnia w siedzibie ARP zorganizowane zostało spotkanie przedstawicieli RIF celem nawiązania współpracy. Uczestnicy identyfikowali obszary działań wspólne z ofertą Agencji oraz dzielili się swoimi doświadczeniami.

ARP zaprasza do współpracy w ramach Platformy Transferu Technologii członków Centrum POLINTEGRA

13/05/2015 - 15:12
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. prezentowała założenia Platformy Transferu Technologii na seminarium Centrum POLINTEGRA - Ponadregionalnego Centrum Naukowo-Przemysłowego (Bio) - Polimery - Materiały - Technologie dla Gospodarki w dniu 27 kwietnia br. w Warszawie.

ARP uruchamia unikalne na rynku rozwiązanie - Platformę Transferu Technologii

21/04/2015 - 14:31
ARP w ciągu 5 lat przeznaczy na innowacje 1,3 mld zł. Będą to inwestycje kapitałowe oraz wsparcie dla projektów realizowanych w formule otwartych innowacji.