Kontakt

Platforma Transferu Technologii

Aleksandra Głowacka
tel.: (22) 695 36 19

Warsztaty Innowacyjnych Pomysłów

Agnieszka Jakubiak
tel.: (22) 695 37 42

Sieć Otwartych Innowacji

Anna Młynarczyk
tel.: (22) 695 36 21